HomeZpracování dřevaZáklady zpracování dřevaJak používat rámovací hřebík bezpečně a efektivně

Jak používat rámovací hřebík bezpečně a efektivně

Rámovací hřebíkovačka (někdy označovaná jako rámovací pistole nebo hřebíková pistole) je jedním ze základních nástrojů na jakémkoli místě stavby domu. Kvalitní rámovací hřebíkovačka zatlačí řadu hřebíků do rámovací sestavy rychleji, než dovedný truhlář dokáže zatlouct jeden rámovací hřebík kladivem. To exponenciálně urychluje proces rámování zdi (nebo domu).
Při správném použití je rámovací hřebíkovačka vysoce produktivním nástrojem pro zpracování dřeva. Při nesprávném použití může být rámovací hřebíkovačka nebezpečným zařízením, které může rychle způsobit vážné zranění.

Typy rámovacích hřebíků:

Existují dva převládající typy rámovacích hřebíkovačů: hřebíkovačky s pneumatickým rámováním a hřebíkovačky bez rámů. Pneumatická rámovací hřebíkovačka vyžaduje vzduchový kompresor, který přivádí vzduch do nástroje po délce hadice. Když pneumatická rámovací hřebíkovačka zatlouká hřebík, stlačený vzduch z hadice pohání píst, který zase zatlouká hřebík do dřeva.
Akumulátorová rámovací hřebíkovačka funguje hodně stejným způsobem, ale tlak na pohon pístu obvykle pochází z jednorázové nádoby na stlačený vzduch, která se vejde dovnitř hřebíkovačky. Tento kanystr v kombinaci s baterií, která pomáhá aktivovat nabíjení, pohání předem stanovený počet hřebíků, než bude muset být nahrazen čerstvým kanystrem.
Zatímco pneumatická rámovací hřebíkovačka má tendenci být rychlejší, člověk musí zápasit s popruhem hadice ke vzduchovému kompresoru (nemluvě o tom, že vzduchový kompresor musí mít dostatečně velkou nádrž, aby udržel tlakově hladovou rámovací hřebíkovačku napájenou vzduchem ), zatímco bezdrátová jednotka může vyžadovat několik sekund přípravného času, než bude připravena ke střelbě, a jeden má další náklady na nákup nádob na stlačený vzduch.
Jak již bylo řečeno, oba typy dostatečně zvládnou pracovní zátěž, kterou lze očekávat při rámcové práci.

Přečtěte si také  Tipy pro bezpečné a efektivní používání pásové pily

Druhy nehtů:

Další úvahu, kterou je třeba mít na paměti při použití rámovací hřebíkovačky, je typ hřebíků použitých v hřebíkovačce. Některé rámovací hřebíky mají dlouhý zásobník, do kterého se vejde několik sad hřebíků (až asi sto hřebíků v závislosti na typu hřebíku). Jiné rámovací hřebíky využívají cívku hřebíků v kulatém zásobníku. Stejně jako u typu rámovací hřebíkovačky je volba mezi hůlkovým stylem cívky věcí preference.
Co však nemusí být věcí preference, je typ použitého nehtu. Někteří hřebíkáři používají hřebíky se sponou, které nejsou úplně kulatou hřebíkovou hlavou, ale místo toho ve tvaru půlměsíce. Tento typ hlavy umožňuje více hřebíků na časopis, ale některé stavební předpisy zakazují používání hřebíků se sponou. Ujistěte se, že znáte místní předpisy a požadavky, než zahájíte projekt pomocí hřebíků se sponou.

Přečtěte si také  Jak koupit stolní pilu

Jak používat rámovací hřebíkovačku:

Rámovací hřebíkovačka má velký válec, který je přímo nad špičkou hřebíkovače (ze kterého jsou hřebíky hnány). Špička je bezpečnostní prvek, který musíte stisknout na dřevo, než se spustí spoušť.
Chcete -li odpalovat hřebík, zarovnejte válec a hrot hřebu ve směru, ve kterém chcete, aby hřebík střílel. Než stisknete spoušť, zatlačte hřebík do dřeva, abyste stlačili hrot hřebíku. Hřebíkovačka by měla střílet jeden hřebík do dřeva s mírně stlačenou hlavou (asi 1/8 palce). Pokud by měl být hřebík zapuštěn do dřeva trochu více nebo méně, můžete upravit nastavení hloubky na hřebíkovači (umístění a použití nastavení hloubky vaší hřebíkovačky najdete v návodu k obsluze).

Ilustrace: CraftMe / Ellen Lindner

Typy spouště:

Rámovací hřebíky se obvykle dodávají se dvěma typy zaměnitelných spouště: spoušť s nárazem a standardní spoušť s jedním ohněm. Pomocí spouště na jeden výstřel musíte přitlačit špičku hřebu na dřevo a stisknout spoušť pro každý vystřelený hřebík, zatímco se spouští náraz na oheň přidržíte spoušť a „narazíte“ špičkou hřebu do dřeva, aby se vystřelilo nehet. Hřebíkování je mnohem rychlejší, ale jednorázové odpalování je kontrolovanější a přesnější. Doporučuji použít spoušť na jeden oheň, dokud nebudete mít pevnou rukojeť ohledně bezpečnosti a provozu nástroje, než se pokusíte použít spoušť na náraz.

Přečtěte si také  Jak používat nástroj na zkosení dřeva

Způsoby upevnění:

Existují dva styly přibíjení, kterých se obvykle dosahuje pomocí rámovacího hřebíku: přibíjením a přibíjením. Přemýšlejte o přibíjení tak, že zatlačíte jeden čtverec (nebo kolmo) na povrch desky do druhého. Toto je jednodušší a běžnější způsob přibíjení pomocí rámovacího hřebíku a měl by být zvládnut jako první.
Existují však případy, kdy hřebík nemusí být možné použít k přímému zatloukání hřebíků a hřebík musí být zatlačen pod úhlem. Tomu se říká přibíjení prstů. Postup je stejný jako při hřebu (umístěte hřebík do požadovaného úhlu pro směr hřebíku, stiskněte špičku hřebíku a stiskněte spoušť), ale získejte úhel přesně tak, aby se dřevo nerozštěpilo nebo hřebík se neprojevuje přes zadní stranu sestavy, to chce trochu cviku.

Přečtěte si také  Jak používat nástroj na zkosení dřeva

Bezpečnost:

Stejně jako při používání jakéhokoli elektrického nářadí vždy noste vhodné bezpečnostní vybavení, včetně ochranných brýlí, ochrany sluchu (jelikož rámování hřebíků může být poměrně hlasité) a nošení vhodného oblečení.
Mějte na paměti, že bezpečnostní prvky rámovací hřebíkovačky nejsou překážkou, ale nutností. Například hřebík hřebu by nikdy neměl být deaktivován nebo odstraněn ve snaze zvýšit rychlost. Takový hřebíkovač je podobný ruční palné zbrani bez jistoty a nedělá z toho kosti, rámovací hřebík může být pro lidské tělo devastující jako kulka. Také jsem viděl některé uživatele, jak jednou rukou táhnou špičku nehtu a druhou střílí. To je další špatný nápad, protože pistole na nehty mohou selhat. Osobně si svých rukou příliš vážím, abych se pokusil o takový neuvážený trik.
A když už mluvíme o vynechávání nehtů, pokud by došlo k zaseknutí hlavy nehtů, všechny hřebíky na rámování mají rychlou a snadnou metodu pro otevření hlavy hřebíku a odstranění všech zaseknutých hřebíků. Zatímco dobře udržovaná hřebíkovačka by měla vynechat zapalování méně než 1% času, občas se to stane, proto si přečtěte návod k obsluze, jak vymazat vynechání jiskry, abyste byli připraveni, když k ní dojde.

Přečtěte si také  Jak nakupovat a používat soustruh na dřevo

Sledujte nyní: Bezpečnostní rukavice potřebuje každý fanoušek kutilů